Augšdaugavas novadā varēja iepazīties ar Masļeņicas tradīcijām interaktīvi

AKTUĀLI

No 28. februāra līdz 6. martam Augšdaugavas novada pagastos Naujenē, Līksnā, Nīcgalē, Salienā, kā arī teritorijā pie Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” varēja doties pavasarīgā pastaigā un, skenējot QR kodus, uzzināt par Masļeņicas nedēļu un tās tradīcijām, kā arī izpildīt dažādus uzdevumus.

Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās un sūtīja mums savus pieteikumus. Apkopojot rezultātus paši aktīvākie un atraktīvākie izrādījās mazie naujenieši, brāļi Kārlis, Ēriks un Emīls, kas gan uzcepa pankūkas, gan padalījās ar pankūku receptēm, gan savas pastaigas laikā izstaigāja burtu “M”, nofotografējās ar lelli, atminēja visas mīklas pareizi un izpildīja visus uzdevumus uz “urrā!”.

Lielu paldies sakām: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” kolektīvam, Līksnas pagasta kultūras nama vadītājai Sintijai Gipterei, Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka”, īpaši Marijai Vingrei, Annai Komarovai, Silvijai Voiņai, Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansamblim “Radenie” un vadītājai Tatjanai Čuprovai, Nīcgales pagasta tautas nama vadītājai Ainai Stikānei, Nīcgales pagasta tautas nama vokālajam ansamblim “Dzirkstelītes” un vadītājai Žanetai Gasjanecai, Salienas kultūras nama vadītājai Jeļenai Ondzulei, Naujenes Novadpētniecības muzeja kolektīvam, Naujenes kultūras centra tautas deju kolektīva “Dveina” dejotājiem Inesei, Andrejam, Lienei un Aivaram, Rīgas Kultūras un mākslas centra “Ritums” ģimeņu folkloras kopai "Berendejka” un vadītājai Violetai Nikolajenko, Mārim Susejam, kā arī JuRita miniZOO Ritai Kočmarjovai un Jurim Šadurskim un iemītniekiem – zirgam Kassiopejai, kamielim Hannai un gailim Inokentijam IV.

Video var noskatīties šeit:

Interaktīvā Masļeņicas pastaiga Augšdaugavas novadā - YouTube

Lai silts un saulains pavasaris!

Digitalizācijas diena Latgalē