Augšdaugavas novada uzņēmēji tiek aicināti uz informatīvu semināru

AKTUĀLI

 24. augustā plkst. 10.00 Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija  organizē informatīvu semināru novada uzņēmējiem. Pasākumā tiks sniegta informācija par aktualitātēm un atbalsta pasākumiem uzņēmējiem. Būs iespēja saņemt informāciju un konsultēties ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” vadītāju Sarmīti Teivāni, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku Vladislavu Stankeviču, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītāju Oskaru Zuģicki. Par Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmām uzņēmējiem informāciju sniegs ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Savukārt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele informēs par LEADER finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā. Tāpat semināra dalībniekiem būs iespēja noskaidrot iespējas iesaistīties Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādē.

Vairāk informācijas:
Iveta Megne
Vecākais komercdarbības speciālists
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
65422284
iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv

Pasākums Salienas, Skrudalienas, Tabores pagastu jauniešiem “TURPINĀJUMS SEKOS…”