Augšdaugavas novada skolēnu Skatuves runas konkurss

AKTUĀLI

Veicinot pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, bērniem un jauniešiem katru gadu notiek Skatuves runas konkurss vairākās kārtās.

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēnu Skatuves runas konkursa 1. kārta notika 7. martā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”. Skolēni tikās klātienē, lai uzstātos, klausītos, ieklausītos, paceļotu pa daudzveidīgās latviešu un pasaules literatūras mantojuma pasauli, lai izpaustu sevi skatuves runas kultūrā un arī aktiermeistarībā.

Konkursa 1. kārtai tika iesūtīts 31 pieteikums no 13 novada izglītības iestādēm, tomēr klātienē konkursā piedalījās 27 dalībnieki. Dalībnieki kopā ar skolotājiem bija izvēlējušies tematiski daudzveidīgus un aizraujošus gan klasiķu, gan mūsdienu autoru dzejoļus un prozas darbus par aktuālām tēmām, piemēram, brīvība, zināšanas, atbildība, ģimene, tradīcijas, daba u.c.

Katra dalībnieka priekšnesumu vērtēja kompetenta ekspertu komisija: režisore, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” vadītāja, teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, Daugavpils teātra aktrise, skatuves runas pedagoģe Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Inese Ivulāne-Mežale, režisors, aktieris, mākslas skolotājs un eksperts Māris Susejs.  

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēnu Skatuves runas konkurss noritēja divās daļās, kur pirmajā daļā uzstājās 12, bet otrajā – 14 dalībnieki. Pēc abu daļu noslēguma eksperti apspriedās un izteica savu vērtējumu, sniedza ieteikumus, kurus nodot skolotājiem un skolēniem.

Eksperti izteica atzinīgus vārdus par visiem skolotājiem un skolēniem, norādīja, ka ar interesi klausījās dalībnieku sniegumu, jo katrs bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”, daži izcēlās ar īpašu atraktivitāti vai skaistu valodu. Tomēr tika norādīts arī uz nepilnībām, kurām turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība un tās jānovērš, lai dalībnieku sniegums būtu vēl labāks. Konkursa ietvaros, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, profesionāli tika novērtēts katra dalībnieka priekšnesums un skatuves runas iemaņas, atbilstoši vecumposmam.

Saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu tika piešķirti:

  • deviņi Augstākās pakāpes diplomi – Ervīnam Šakelim (skol. Oļesja Aleksejeva, Nadežda Petroviča) no Biķernieku pamatskolas, Alisei Bukšai (skol. Sandra Davne) un Samantai Dzenei (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Līgai Bukšai (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Jelizavetai Ivanovai (skol. Jūlija Semjonova, Lolita Proma) un Alīnai Grustānei (skol. Skaidrīte Kardele, Anna Karpečenkova) no Lāču pamatskolas, Adrianam Pupiņam (skol. Alita Kokina) un Katarinai Vaikulei (skol. Inese Locika) no Naujenes pamatskolas, Adrianai Diānai Cīrulei (skol. Ināra Lazdāne) no Vaboles pamatskolas;
  • deviņi I pakāpes diplomiSilvijai Šacai (skol. Sandra Vaitkeviča) un Vairim Celpanovam (skol. Ilona Vasiļjeva) no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Annijai Pupiņai (skol. Mairita Rimoviča) un Lindai Viktorijai Fjodorovai (skol. Lilita Rēķe) no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Alisei Sičai  (skol. Mairita Rimoviča) no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra, Janai Šupiņai (skol. Svetlana Meļņičenko) un Kristiānai Gadzānei (skol. Irēna Mukāne) no Kalupes pamatskolas, Karīnai Manturovai (skol. Guna Pētersone) un Signijai Zeilei (skol. Marija Umbraško) no Špogu vidusskolas;
  • deviņi II pakāpes diplomiAļonai Bogdanovai (skol. Ludmila Ziļa, Rita Stepanova) no Biķernieku pamatskolas, Karolīnai Macukai (skol. Valentīna Vencele, Tatjana Mihailova) no Laucesas pamatskolas, Vasilisai Aļošinai (skol. Jeļena Zavadska) un Jeļizavetai Kažohai (skol. Antoņina Redkova) no Salienas vidusskolas, Angelīnai Gatiņai (skol. Aloīda Suveizda) un Anastasijai Vasiļjevai (skol. Aloīda Suveizda) no Špoģu vidusskolas, Ksenijai Ivanovai (skol. Tatjana Kavševiča, Larisa Safronova), Iļjam Žukam (skol. Svetlana Parfjonova) un Vitalinai Tihomirovai (skol. Alina Ciunele, Larisa Safronova) no Zemgales vidusskolas.

Konkursa dalībnieki saņēma diplomus un nelielas piemiņas balvas. Savukārt valsts Skatuves runas 2. kārtā Augšdaugavas novadu pārstāvēs visi augstākās pakāpes diplomu ieguvušie dalībnieki. Lai izdodas!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un izglītības iestādēm par atbalstu skolēnu dalībai konkursā!

Šo konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Inese Zuģicka, Izglītības pārvaldes metodiķe
Foto: Dainis Bitiņš

Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas paziņojums