Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas paziņojums

AKTUĀLI

Gatavojoties 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām,  Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2024.gada 27.marta pl.16.30 šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

Nr. p.k.Iecirkņa numursAtrašanās vietaAdresePiesakāmo komisijas locekļu kandidātu skaits
1.Nr. 397  AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDEParka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads7
2.Nr. 393  BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads7
  3.Nr. 398BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDESaules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads7
4.Nr. 399  DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads7
5.  Nr. 401  DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads7
6.Nr. 402  DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  "Kultūras Nams", Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads7
7.Nr. 403  EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads7
8.Nr. 392  ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRSBrīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads7
79.Nr. 408  JAUNIEŠU CENTRS  Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads7
10.Nr. 404  KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE  Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads7
11.Nr. 405  KALUPES PAGASTA PĀRVALDEEzeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads7
12.Nr. 400  KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRSUpes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads7
13.Nr. 413  LĀČU PAMATSKOLA  Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads7
14.Nr. 406LAUCESAS KULTŪRAS NAMSMiera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads7
15.Nr. 409  MEDUMU TAUTAS NAMSAlejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads7
16.Nr. 411  NAUJENES BIBLIOTĒKADaugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads7
17.Nr. 410  NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE  Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads7
18.Nr. 412  NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS18. novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads7
19.Nr. 414  NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS  Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads7
20.Nr. 394  PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDEParka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads7
21.Nr. 407  LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMSDaugavas iela 10, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads7
22.Nr. 415  SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE  Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads7
23.Nr. 395ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDEAlejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads7
24.Nr. 416  SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads7
25.Nr. 421  ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAŠosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads7
26.Nr. 396  SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMSTirgus laukums 19, Subate, Augšdaugavas novads7
27.Nr. 417SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMSAlejas iela 13, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads7
28.Nr. 418  TABORES PAGASTA PĀRVALDE  Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads7
29.Nr. 419  VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS  "Saieta Nams", Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads7
30.Nr. 420  VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE"Červonkas Pils", Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads7

1.Elektroniski parakstīti kandidātu pieteikumi iesniedzami Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai uz e-pastu velesanu.komisija@augsdaugavasnovads.lv , vai e-adresē.

2.Papīra veidā  kandidātu pieteikumi iesniedzami Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai  Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 1.stāvā vai Ilūkstes pilsētas VPVKAC Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Pieteicēju ievērībai:

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; ne mazāk kā desmit vēlētājiem; attiecīgās valstspilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim. Katras politiskās partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņiem.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1.kurš prot latviešu valodu,

2.kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3.kurš nav pieteikts vēlēšanās par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai,

4.kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts.

nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus

 Informācija par pieteikšanās kārtību, normatīvie akti un kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama  Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:

https://www.cvk.lv/lv/darbs-velesanu-iecirkni-2024

Vides izglītības konkurss par ūdens piesārņojumu