Vides izglītības konkurss par ūdens piesārņojumu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizē vides izglītības konkursu ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs, un rosināt skolēnu interesi par ūdens piesārņojumu un ar to saistīto risku izpēti.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.9. klašu skolēni.

No katras izglītības iestādes var pieteikt vienu komandu ne vairāk kā 3 dalībnieku sastāvā.

Konkurss norisināsies 2024. gada 26. martā Daugavpils Inovāciju centrā.

Konkursa uzdevums un norise ir atrodama Nolikumā.

Pieteikšanās konkursam notiek līdz 2024. gada 20. martam Pieteikuma anketa.

Konkurss notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Kroņu darbnīca Subatē