Augšdaugavas novada jaunatnes noslēguma pasākums 2022

AKTUĀLI

27. decembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā Vārpa notika Augšdaugavas novada jaunatnes 2022. gada noslēguma pasākums. Augšdaugavas novada pašvaldība godināja visus tos, kas ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs novadā attīstītos un sniegtu labumu jauniešiem.

Apkopojot šī gada veikumu, Augšdaugavas novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas septiņās nominācijās:

Gada brīvprātīgais:

 • IĻJA VENCELS
 • JŪLIJA OPEČONOKA
 • LINDA PODNIECE
 • ARNIS OZOLS
 • JŪLIJA KUPRIJANOVA
 • JEKATERINA ARTEMJEVA
 • DMITRIJS IVANOVS
 • ALĪNA GERASIMOVA
 • MARITA KRUGLAŠOVA
 • VALĒRIJA KOZJARA
 • VIKTORIJA IVANOVA
 • JEĻENA MASLOVA
 • ELĪZA REPKOVA
 • EVA EVELĪNA REPKOVA

Gada jaunatnes lietu speciālists:

 • ZANE OZOLA

Gada jaunietis:

 • JŪLIJA MARGINA - Jūlija ir aktīva Kalkūnes jauniešu attīstības centra jauniete, kura vienmēr ir gatava izpalīdzēt, ir jaunu ideju bagāta, Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekta “KOPĀ” aktivitāšu īstenotāja un dalībniece.
 • KRISTĪNE GRIGORJEVA - Kristīne ir aktīva, mērķtiecīga un radoša Višķu pagasta jauniete. Idejām bagāta, uzņemas pasākumu organizēšanu. Ir Višķu jauniešu centra pašpārvaldes priekšsēdētāja, iesaistās pagasta un novada mēroga pasākumos un projektos.
 • JĀNIS ORLOVS - Jānis ir aktīvs, mērķtiecīgs, izpalīdzīgs un atsaucīgs Naujenes pagasta jaunietis, kurš visa gada garumā piedalījās dažādās aktivitātēs, pārstāvēja savu pagastu novada nozīmes rīkotajos pasākumos.
 • JEĻENA GORŠENTOVA - Jeļena ir ļoti atbildīga, zinātkāra un mērķtiecīga Demenes pagasta jauniete. Piedalās visos pasākumos, labprāt palīdz tos organizēt un vadīt.
 • MARGARITA ŽUKA - Margarita ir ļoti centīga, daudzpusīga un mērķtiecīga Vaboles pagasta jauniete. Aktīvi iesaistās pagasta un novada mēroga pasākumos un projektos. Ir Vaboles 45.gaidu vienības vadītājas vietniece.
 • ELIZABETE DĀVIDSONE - Mērķtiecīga, atbildīga, centīga, uzņēmīga, atsaucīga, izpalīdzīga Ilūkstes jauniete. Klases audzinātāja Elizabeti raksturo kā vienu no čaklākajiem darba rūķiem- lēnām, nesteidzīgi, bez stresa, bet pārliecinoši un pamatīgi. Viņa ir labs atbalsts, uz kuru vienmēr var paļauties!
 • ANASTASIJA ZAVADSKA - Motivēta, mērķtiecīga, erudīta Skrudalienas jaunatnes attīstības centra jauniete ar labi attīstām komunikācijas prasmēm. Kreatīva, radoša personība ar labu stila izjūtu. Spēj ieinteresēt līdzdarboties arī citus, popularizējot jauniešu iniciatīvu, atbildību un lokālpatriotismu.

Gada jaunatnes projekts:

 • Kalkūnes jauniešu centra aktīvāko jauniešu grupas un jaunatnes lietu speciālistu vadītais Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekts “KOPĀ”
 • Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projekta konkursa “Attīsti sevi” projekts – dienas nometne “Izdzīvošanas skola”, projekta iesniedzējs biedrība “Savai skolai Vabolē”

Jauniešiem draudzīgākais uzņēmums:

 • SIA ANTARIS
 • SIA "MeYou.One"
 • SIA DEMWood
 • Višķu pagasta zemnieku saimniecība “Ziediņi”
 • SIA Jaunsventes Muiža”
 • SIA VN5

Gada jaunatnes pasākums:

 • Tabores, Skrudalienas, Salienas jauniešu rīkotais pasākums “RŪCOŠIE DIVDESMITIE”
 • Kalkūnes, Sventes, Medumu jauniešu rīkotais pasākums “DRAKULAS DZIMŠANAS DIENA”
 • Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Dubnas jauniešu rīkotais pasākums “ZIEMASSVĒTKU VAKARS”

Gada jauniešu atbalsts:

 • Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova
 • Kalkūnes pagasta pārvalde
 • Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa
 • Naujenes tautas bibliotēka
 • Pašvaldības aģentūras “Višķi” direktors Kaspars Putniņš
 • Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe, karjeras konsultante Iveta Repkova

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska.

Paldies meiteņu trio par muzikālā noskaņojuma radīšanu un pasākuma vadītājai Inesei Zuģickai par pasākuma vadīšanu!

Īpašs paldies Augšdaugavas novada pašvaldības domes vadībai, novada domes deputātiem, Izglītības pārvaldei par atbalstu, sapratni un līdzdalību jaunatnes politikas attīstībā Augšdaugavas novadā. Paldies pagastu pārvaldēm par atbalstu, pacietību un sapratni ikvienā situācijā.

Informāciju sagatavoja: IP jaunatnes daļas vadītāja Olesja Ņikitina, olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv

Ziemassvētki klāt Lāču pamatskolā