Augšdaugavas novadā izpētīja piecus ezerus

AKTUĀLI

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus šogad plānots izstrādāt Čerņavas, Ozerka, Laucesas, Kumpinišķu un Skirnas ezeram. Patlaban ir noslēgusies minēto ezeru izpēte. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezeru apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli. Šie noteikumi turpmāk kalpos kā pamats zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai nākotnē.

Projektā minētos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus plānots izstrādāt līdz 31. oktobrim. Plānotās projekta izmaksas sastāda 8706 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums sastādīs 89%, bet atlikušo daļu līdzfinansēs Augšdaugavas novads.

Zinātniski pamatota plānošana novada ūdeņos ļaus ilgtermiņā rūpēties par zivju resursu optimālu saglabāšanu, kā rezultātā pašvaldībai nākotnē nāksies mazāk tērēt finansiālos līdzekļus zivju resursu pavairošanai. Tiešie ieguvēji ir makšķernieki un zvejnieki, kas pēc ezeru saprātīgas plānošanas un apsaimniekošanas iegūs lielākus lomus. Ieguvēji būs arī atpūtnieki un piegulošo teritoriju zemju īpašnieki.

Foto: Valērijs Ašķeļaņecs (Laucesas un Čerņavas ezerā)
Apkopoja: D. Bitiņš

Rugājos izskanējis 18. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls