Rugājos izskanējis 18. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls

AKTUĀLI

17. jūnijā Balvu novada Rugājos vienkopus pulcējās vairāk kā 900 Latgales senioru dziesmu un deju festivāla “Rūtoj saule, rūtoj bite” dalībnieki, radot brīnišķīgus svētkus dziesmai, dejai, skatītājiem un paši sev.

2019. gadā, kad Daugavpils novada Višķu pagastā izskanēja 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”, festivāla karogs tika nodots toreizējam Rugāju novadam. Rugājos Latgales senioru kolektīvu pulku bija plānots uzņemt 2020. gada vasarā, taču covid-19 ierobežojumu dēļ, tika lemts par festivāla norises laika pārcelšanu. Savukārt 2021. gada vasarā notika administratīvi teritoriālā reforma, kas ieviesa savas pārmaiņas un radīja daudz risināmu jautājumu. Ir pagājuši četri gadi, un 18. Latgales senioru dziesmu un deju festivāla dalībnieki ar patiesu prieku tika sagaidīti Rugāju pagastā.

Svētki Rugājos sākās jau no rīta, kad ikviens tika aicināts doties uz Rugāju parku, lai piedalītos koka gudrību, pirtsslotu siešanas, siera siešanas un rokdarbu meistardarbnīcās, izmēģinātu spēkus netradicionālajās sporta spēles, apskatītu militārās tehnikas izstādi, vizinātos ar zirga ekipāžu, kā arī iepirktos mājražotāju tirdziņā. Tāpat interesenti izmantoja iespēju apskatīt Rugāju ciemu gida pavadībā, pirms tam iepazīstot ciema vēsturi Rugāju muzejā, kā arī apskatīja Rugāju svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīcu.

Šogad festivāla dalībnieku pulkā bija vairāk kā 900 senioru, kas ir koru, vokālo un etnogrāfisko ansambļu, folkloras kopu, mazākumtautību kolektīvu, Eiropas deju kopu, tautas deju kolektīvu un amatnieku apvienību dalībnieki. Kā atzina paši kolektīvu dalībnieki, tad tieši dziesma un deja ir tās, kas sniedz enerģiju un dzīvesprieku kā ikdienas gaitās, tā arī svētku brīžos. Šie svētki tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, kā arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Plānojot festivāla norisi, organizatori bija parūpējušies ne tikai par festivāla lielkoncertu, bet arī par to, lai Sociālās aprūpes centra "Rugāji" iemītnieki būtu klātesoši šajos svētkos. Pie aprūpes centra skanēja akordeons, dūru cītars, bungas un skatītājus priecēja ritmiski deju soļi, ko uz Rugājiem bija atveduši festivāla dalībnieki no Ludzas, Gulbenes, Preiļu, Rēzeknes un Krāslavas novadiem.

Savukārt Balvu Mūzikas skolas kora klases vokālais ansamblis un solisti sniedza koncertu Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā, ļaujot festivāla dalībniekiem apskatīt dievnamu un klausīties skanīgajos skaņdarbos. Festivāla dienā ikviens tika aicināts apmeklēt arī dievkalpojumus Rugāju svētā Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo baznīcā un Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā.

Uz festivāla liekoncertu Rugāju parka estrādē, vienojoties svinīgā svētku gājienā, devās vairāk nekā 70 kolektīvi, to vadītāji un festivāla viesi. Ar krāšņiem skatuves tērpiem, novadu un kolektīvu karogiem, dziesmām un prieku par satikšanos gājienā piedalījās ciemiņi no Balvu, Augšdaugavas, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes novadiem, kā arī no Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētām.

Augšdaugavas novadu pārstāvēja Biedrība “Ilūkstes pensionāri”, Bebrenes senioru vokālais ansamblis “Sarma” (vadītāja Gunta Radzoba), Bebrenes senioru deju kolektīvs “Rudzupuķes” (vadītāja Ilona Jegorova), Dvietes senioru deju kolektīvs “Saulespuķes” (vadītāja Rita Stapkeviča), Ilūkstes senioru tautisko deju kolektīvs “Ozolzīles”, vadītāja Sandra Stašāne, Līksnas pagasta kultūras nams, aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”, Sabiedriskais centrs “Laucesa”, sieviešu vokālais ansamblis “Prieks” (vadītaja Inna Kralika), Višķu pagasta kultūras centrs un Eiropas senioru deju kopa “Magones” (vadītāja Anna Dobrovska.

Ar patiesu lepnumu, kopā ar Augšdaugavas novada pašdarbnieku kolektīviem, bija Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Kultūras pāvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Sociālā dienesta vadītājas vietniece Inguna Svarāne un biedrības “Čaklās skudriņas” vadītāja Vija Leguša.

Viena no maģiskajām iespējām ir būt uz vienas nots ar līdzgaitniekiem, augt pašam un radīt lietas citu priekam ir tā, kas vieno dažāda vecuma senioru kolektīvu dalībniekus. Svarīgi ir padarīt senioru ikdienu aizraujošāku, pilnvērtīgāku, dzīvespriecīgāku un laimīgāku, vairot veselīgu dzīvesveidu un pozitīvu skatu uz dzīves virpuļiem. Senioru deju solis ir ļoti plašs – visdažādāki deju varianti, kas ļauj atraisīties, sajust savu ķermeni un reizē izbaudīt mūziku un kopā būšanas prieku. Nekad nav par vēlu iemācīties kaut ko jaunu vai dejā vai dziesmā.

Svētku lielkoncerta izskaņā, festivāla karogs tika nodots Preiļu novadam. Saņemot karogu, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis pateicās par izrādīto godu un aicināja visus tikties nākamajā vasarā Preiļos.

Teksts, foto: Augšdaugavas novada Sociālais dienests

Naujenē notiks pagasta senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta svētki