Višķu ezerā ielaida zandarta mazuļus, Luknas ezerā uzstāda pontonu

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde īstenoja zandartu mazuļu (18 000 gab.) ielaišanas projektu Višķu ezerā. Kopējās izmaksas 5771 eiro, no kuriem 89% sedza Zivju fonds, bet atlikušo daļu Višķu pagasta pārvalde.

Biedrība “Niedrājs” realizēja projektu “ELFLA projekts (Nr.22-03-AL28-A019.2201-000005) “Pontona uzstādīšana Luknas ezerā””.

Projekta mērķis – esošās infrastruktūras uzlabošana un papildināšana Višķu tehnikuma ciema peldvietas teritorijā, izvietojot papildus pontonu komplektu, kas veidos sava veida pastaigu un atpūtas vietu Luknas ezerā, kā arī uzstādot pontonu tika uzlabota drošība Višķu tehnikuma peldvietā, jo no laivu stacijas tiešā veidā vairs nav iespējams iepeldēt ar peldlīdzekļiem peldvietas teritorijā.
Projekta izmaksas – 19 478, 58 eiro, t. sk. ELFLA finansējums 16 191, 25 eiro, 3387, 33 eiro veido Augšdaugavas novada līdzfinansējums.


8. jūnijā tika īstenots Zivju fonda un Augšdaugavas novada pašvaldības finansētais zivju resursu pavairošanas projekts. Zandartu mazuļi tika ielaisti Medumu un Dārza ezerā. Medumu ezerā ielaida 26 000 gabalu, savukārt Dārza ezerā 5000 mazuļu. Kopējās projekta izmaksas ir 9998 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums sastāda 89%, bet atlikušo daļu līdzfinansē Augšdaugavas novads.

Augšdaugavas novada ezeros plāno ielaist arī līdaku mazuļus:

  • Demenes pagasta Briģenes ezerā (13 000 gab.);
  • Medumu pagasta Šķirstiņu ezerā (700 gab.);
  • Lielajā Subates ezerā (4800 gab.);
  • Mazajā Subates ezerā (4800 gab.).

Šos projektu plānots īstenot līdz 31. oktobrim. Plānotās izmaksas 8155 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums sastādīs 89%, bet atlikušo daļu līdzfinansēs Augšdaugavas novads.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus šogad plānots izstrādāt Čerņavas, Ozerka, Laucesas, Kumpinišķu un Skirnas ezeram. Šie noteikumi turpmāk kalpos kā pamats zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai nākotnē. Projektu plānots īstenot līdz 31. oktobrim. Plānotās izmaksas 8706 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums sastādīs 89%, bet atlikušo daļu līdzfinansēs Augšdaugavas novads.

Ar Zivju fonda atbalstu plānots realizēt “Jauno makšķernieku skolas” projektu. Tā ietvaros paredzēts organizēt nometni 20 skolēniem vecumā no 7 – 11 gadiem. Kopējā plānotā projekta summa – 7477 eiro, no kuriem 89% segs Zivju fonds.

Augšdaugavas novadā tiks īstenoti 7 jauniešu projekti