Augšdaugavas novadā tiks īstenoti 7 jauniešu projekti

AKTUĀLI

Ikgadējā Augšdaugavas novada Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā tika atbalstīti 7 projekti, kas tiks vērsti uz Augšdaugavas novada jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, izaugsmi un jaunu zināšanu apgūšanu.

Biedrības “Jāņoga” projekts “Kvesta spēles jauniešiem”

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Kalkūnu, Medumu un Sventes pagastā. Jauniešiem pašiem pūs iespēja izstrādāt 3 kvesta spēles, kurās tiks aicināti piedalīties citi jaunieši. Kvesta spēles tiks vērstas uz to, lai jaunieši labāk iepazītu savus pagastus, veicinātu jauniešu savstarpējo komunikāciju un radošumu.

Biedrības “Demenes stariņi” projekts “Esi labākā sevis versija”

Projekta mērķis ir harmonizēt meitenes personību un pašvērtējumu, radīt meitenēm unikālu, neaizmirstamu, pozitīvām emocijām bagātu vasaras piedzīvojumu un sniegt viņām vērtīgas zināšanas un prasmes, lai izaugtu par veselām, sievišķīgām un laimīgām sievietēm.

Biedrības “Margrietiņas” projekts  “Jauniešu apmācību cikls “Dzīves laboratorija””

Galvenā projekta ideja ir nodrošināt jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanas iespēju, veicināt jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti Naujenes un Biķernieku pagastos. Paredzētais projekta norises laiks ir sešas apmācību dienas, kuras ir dalītas uz diviem cikliem. Pirmais cikls paredzēts jūlijā, trīs dienas ar nakšņošanu teltīs. Otrais cikls paredzēts augustā ar nakšņošanu teltīs. Projekts ir balstīts uz veselīga dzīvesveida pamatiem un iekļauj sevī aktīvas brīvdabas aktivitātes.

Biedrības “Silenes stariņi” projekts “Palīdzot dabai palīdzēsi sev”

Projektu mērķis ir radīt jauniešiem interesi par sava novada „zaļajām vērtībām,” nepieciešamību tās saglabāt, paaugstināt jauniešu informētības un zināšanu līmeni par dabas aizsardzību un vides problēmām, nodrošināt iespēju izmantot līdz šim neiepazītas darba metodes un tehnoloģijas, piedalīties eksperimentos. Projekta gaitā tiks veidota jauniešu org-grupa, organizētas informatīvas aktivitātes un talka Sila ezera krastā un organizēts pasākums “Pārzini savu vidi! ”

Biedrības “Medumu Cerība” projekts “Labdarības projekts “DOD ĶEPU!””

Projekta mērķis ir apgūt jaunas prasmes neformālā gaisotnē un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties sabiedriskajā darbā, pasākumu veidošanā un organizēšanā, tādējādi ari veicinot ikkatra pilsonisko līdzdalību. Projekta galvenā ideja ir pievērst uzmanību cilvēku attieksmei pret mājdzīvniekiem un palīdzēt novārtā atstātiem dzīvniekiem atrast mājas un mīlošus saimniekus.

Biedrības “Z-Puzzle” projekts “vČatiņš ar uzņēmēju”

Projekta mērķis ir piedāvāt jauniešiem lietderīgu un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, tiekoties ar Augšdaugavas novada uzņēmējiem un funkcionāriem. Galvenās aktivitātes ir tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem un uzņēmējiem. Neformālā gaisotnē uzzināt par jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, interešu izglītībā, darba meklēšanā.

Biedrības “Višķu pagasta jauniešu biedrība “VJCS”” projekts “Dienas nometne “Iespēja Tev un man”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu pašiniciatīvu nodarboties ar sportu un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Tiks organizēta 3 dienu nometne Maļinovas pagastā, kur jaunieši tiks iepazīstināti ar lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselīga un aktīva dzīvesveida pamatprincipiem.

Aicinām sekot projekta aktivitāšu norises laikiem Augšdaugavas novada mājas lapā.

Jaunieši iepazīst Saeimas darbu un airBaltic mācību centru