Atļauja satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai

AKTUĀLI

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 38. panta otro daļu, Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam.

Kad būvprojekts nav nepieciešams, ceļa pārvaldītājs atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot minētās darbības uz valsts autoceļiem, saskaņo ar attiecīgo pašvaldību.

Visos citos gadījumos atļauju saskaņo ar Latvijas Valsts ceļiem.

Šādiem gadījumiem Augšdaugavas novads ir izstrādājis iesnieguma veidlapu, kas ir apstiprināta Ceļu fonda komisijā.

Novada sportisti plūca laurus svarbumbu celšanas čempionātā