Atjaunos pašvaldības ceļu “Vīrognas ceļš”

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam nospraustajiem mērķiem, kārtējā Daugavpils novada domes sēdē tika akceptēta pašvaldības ceļa “Vīrognas ceļš” (1.50km) atjaunošana Višķu pagastā. Saskaņā ar veikto iepirkumu, kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 153 164,73 EUR. Projekta īstenošanai Daugavpils novada pašvaldības Autoceļu fonds ir piešķīris 25% no projekta kopējām izmaksām, savukārt pārējās izmaksas tiks finansētas, veicot aizņēmumu Valsts kasē.

Projektu plānots realizēt vienā kārtā divu mēnešu laikā no parakstīšanas brīža. Būvdarbus veiks SIA “Latgales Ceļdaris”.

Nobalso par ainaviskākajām Latvijas vietām