Nobalso par ainaviskākajām Latvijas vietām

AKTUĀLI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai! Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt", kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Aktivitātes pirmais posms ir noslēdzies –ir saņemti 928 pieteikumus, no kuriem tiks izvēlētas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas. Tagad ir uzsākts aktivitātes otrais posms - balsojums.

Balsojuma forma ir pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no š.g. 15.augusta līdz 15.oktobrim. Vietnē būs iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plānošanas reģioniem – Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji var izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.

Aktivitātes trešais posms sāksies š.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.

Komiteju sēdes