Atceroties 1991. gada barikādes

Izglītība

Deg ugunskuri…

Tie nav ugunskuri!

Tur sārtas buras cauri naktij slīd.

Deg ugunskuri…

Tie nav ugunskuri!

Tie mūsu sapņi cauri tumsai spīd.

                                           (M.Zālīte «Nakts uz barikādēm»)

      Pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas (1990. gada 4. maijā) aktivizējās Latvijas neatkarības pretinieki. Viens no šādiem spēkiem bija Latvijas teritorijā dislocētās PSRS karaspēka vienības. 1991. gada janvārī centrālā vara Maskavā uzsāka militāra rakstura akcijas, lai atjaunotu savu ietekmi Baltijas republikās. Naktī no 12. uz 13. janvāri padomju armijas daļas un speciālās nozīmes vienības uzbruka neapbruņotiem cilvēkiem pie Lietuvas televīzijas torņa Viļņā, nogalinot 14 un ievainojot 110 civiliedzīvotājus.

     13. janvārī Latvijas Tautas frontes sarīkotajā protesta manifestāciju Rīgā. Dienas laikā ap svarīgākajām valsts un sabiedriskajām ēkām sāka celt barikādes, ielas un pieejas ēkām nobloķēja ar lieljaudas tehniku. Mierīgie iedzīvotāji stājās uz barikādēm, parādot pasaulei gatavību ziedot savu dzīvību, aizstāvot Latvijas valsts neatkarību.

      Lāču pamatskolas izglītojamie arī atcerējās šos notikumus. Sākumskolas skolēniem tā bija mūsu vēstures izzināšanas stunda, bet vecākās klases padziļināja savas zināšanas par šiem notikumiem. Visa skolas saime vērīgi skatījās fragmentus no tajās dienās uzņemtajiem notikumiem. Sākumskolēni ar izbrīna pilnām acīm aplūkoja tā laika autobusus un citu tehniku.

       Gribējās noskaidrot, cik viņu vecākiem tajā laikā bija gadu. Secinājām, ka uz barikādēm varēja atrasties tikai viņu vecvecāki.

      Viens no Barikāžu simboliem ir ugunskurs. Sākumskolas izglītojamie veidoja šos ugunskurus no papīra. Ar lielu aizrautību, centību tika veidoti šie ugunskuri. Vēlāk veidojām izstādi.

Autore: skolotāja Lolita Proma

Pagarina ārkārtējo situāciju pierobežā