Atceļ izsoles uz nekustamo īpašumu “Augstumi” un uz nekustamo īpašumu Krasta ielā 7, Kalupē

Pašvaldība

Daugavpils novada dome atceļ oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 2020. gada 30. jūlijā izsludinātās izsoles uz nekustamo īpašumu “Augstumi” ar kadastra numuru 4492 002 0820, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 002 0820 0.1028 ha platībā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā, un uz nekustamo īpašumu Krasta ielā 7, Kalupē, Kalupes pagastā, Daugavpils novadā, kas bija paredzētas 2020. gada 2. septembrī plkst. 9.00 un 9.30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

 

 

Iznomā nedzīvojamo telpu Kalupē