Iznomā nedzīvojamo telpu Kalupē

Izsoles

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseLielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojam telpa
Kadastra numurs4462 003 0377
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamā telpa 4462 003 0378 003-27.6 m2;  
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)13.11 EUR (trīspadsmit euro 11 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 28.08.2020. līdz 04.09.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 8.septembrī plkst. 9.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsDaugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.65476739 ar daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāju Ilzi Ondzuli.

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Aicina prasmju apgūšanas pasākumā "Satiec savu meistaru! 2020"