AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” rīko atklāto mutisko izsoli

Izsoles

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:
- Nr.6 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 06.02.2020. plkst.15-00;
- Nr.11 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 06.02.2020. plkst.16-00.

Pieteikšanās līdz 23.01.2020. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Mobilā brigāde steidz palīgā novada vientuļajiem iedzīvotājiem