Mobilā brigāde steidz palīgā novada vientuļajiem iedzīvotājiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome īstenojusi unikālu projektu, kļūstot par pirmo pašvaldību Latgales reģionā, kas izveidojusi mobilo brigādi, lai sniegtu palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem.

Mobilā aprūpes vienība darbu uzsākusi šī gada 16. septembrī. Tās bāze atrodas Daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena”, no kurienes tā dodas apciemot vientuļos sirmgalvjus visā Daugavpils novadā.

Svinīga mobilās brigādes atklāšana notika 21. novembrī. Pārgriežot svētku lenti, novada domes izpilddirektore Vanda Kezika atzina, ka šis pasākums ir neparasts ar to, ka netiek atklāta ēka, kurā tiks sniegti kādi pakalpojumi, bet gan atklāts pakalpojums, kas dosies pats pie klienta uz mājām, lai sniegtu palīdzību.

Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atzīst, ka mobilās brigādes mērķis ir sniegt pakalpojumu veciem, vientuļiem cilvēkiem, kas dzīvo tālu no pagasta ciemu centriem un kuriem ir grūtības sevi apkopt, sagādāt pārtiku un medikamentus, sakopt savu vidi un mājokli. Mobilās vienības darbam ir iegādāts speciāls transportlīdzeklis, kas nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai cilvēkam uz vietas varētu sniegt arī diezgan ekskluzīvus pakalpojumus, piemēram, nomazgāties dušā, apstrādāt kāju pēdas un nagus, nogriezt matus, izmazgāt veļu, izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni. Tāpat brigādes darbinieki palīdz vientuļiem veciem ļaudīm sarūpēt malku, sakopt mājokli un veikt citus neatliekamus darbiņus.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, klientam jāvēršas Skrudalienas pagastā, pie sava pagasta sociāla darbinieka vai arī pašvaldības Sociālajā dienestā. Līdzšinējā pieredze rāda, ka viens klients mobilās brigādes pakalpojumus saņem vismaz reizi divās nedēļās. A. Jegorova atzīst, ka projekta ietvaros klientiem šis pakalpojums ir pieejams bez maksas. Arī turpmāk tiks meklēta iespēja iedzīvotājiem nodrošināt šo pakalpojumu un to arī paplašināt.

To, kas šis projekts ir ļoti vajadzīgs, atzīst arī Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova. Viņa uzsver, ka jau tagad veidojas rinda uz šo pakalpojumu. Viņa atklāj, ka daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” bāzēsies ne tikai mobilā brigāde, bet arī plānots izveidot Dienas centru dažādām iedzīvotāju grupām. Pašlaik ir iesniegts projekts EFLA vides pieejamības nodrošināšanai, tiks iegādāti pacēlāji cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem un izveidots plašs pakalpojumu klāsts.

Projekts “Senioru sociālā iekļaušana” tiek īstenots Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta vadītāja Juta Valaine pastāstīja, ka tā mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību. Projekta ietvaros tika organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Kopumā apmācīti 40 darbinieki, no kuriem seši Daugavpils novada pašvaldības speciālisti, kā arī iegādāti četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti, lai varētu sniegt šo pakalpojumu 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un Ilūkstes novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 449 029,21 eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums 381 674,80 eiro. Daugavpils novada domes ieguldījums ir 96 527,22  eiro.

Kopējās projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (“Aging in Comfort” izmaksas ir 449 029,21 EUR, kuras sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (85%), valsts (5%) un pašvaldību (10%) līdzfinansējums. Projektalīdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR. Vadošais projekta partneris ir biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Iesvētīta jaunā Jezupovas draudzes māja