Iesvētīta jaunā Jezupovas draudzes māja

AKTUĀLI

17. novembrī Jezupovas draudzei Naujenes pagastā bija īsta svētku diena. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis novadīja Svēto Misi, pēc kuras notika jaunuzceltās draudzes mājas iesvētīšana.

Draudzes valdes priekšsēdētāja Staņislava Locika atzīst, ka māja nodota Dieva žēlastībā, taču pagaidām tā nav nodota ekspluatācija un nav apdzīvota. Līdz tam vēl jāpabeidz dažādi iekšdarbi, jāsarūpē mēbeles, kam draudze turpinās vākt ziedojumus.

Ideja par mājas būvniecību radusies jau 2011. gadā, kad draudzē vēl kalpoja prāvests Pāvels Turonoks. Vecā draudzes māja būvēta pirms daudziem gadu desmitiem, tai nav pamatu, tamdēļ telpās ir pastāvīgs mitrums un aukstums. Ikviens prāvests, kurš kalpojis draudzē, centies mājā veikt kādus remontus, taču tas nespēja glābt situāciju. Lai nodrošinātu prāvestam pienācīgus dzīves apstākļus, radās ideja par jaunas mājas celšanu, šo ideju atbalstīja arī esošais draudzes prāvests Pāvils Raciņš. 2014. gadā jau bija gatavi izstrādāti visi nepieciešamie dokumenti un tehniskais projekts, atlika vien meklēt līdzekļus. Kāda sirmgalve Zinaīda Krušinska ziedojusi šim mērķim visu naudu, ko bija ieguvusi no sava nekustamā īpašuma pārdošanas.

Atsaucies pagasta zemnieks Jānis Gaidelis, kurš paša spēkiem izbūvējis mājai pamatus. Tālāk draudze turpinājusi meklēt labas gribas cilvēkus, kas palīdzētu finansiāli pabeigt būvniecību. Draudze saņēmusi atbalstu gan no Daugavpils novada domes, gan citiem sponsoriem, lielu ziedojumu artavu ieguldījuši paši draudzes locekļi. Kopīgiem spēkiem māja ir gandrīz pabeigta, tai ir jumts, logi un durvis, veikta sienu apdare.

S. Locika ir pateicīga ikvienam par atbalstu. Taču, lai draudzes māju varētu apdzīvot, draudzei vēl nepieciešams atbalsts, tāpēc ziedojumu vākšana turpināsies.

Foto: Olga Kuzmina

Ļauties sapnim nekad nav par vēlu