Arī šovasar Daugavpils novada pašvaldība skolēniem piedāvā iespēju strādāt

AKTUĀLI

Kopš 2013. gada Daugavpils novada dome, sadarbojoties ar Daugavpils novada uzņēmējiem, īsteno Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šogad darbs skolēniem tiks piedāvāts periodā no 4. jūnija līdz 31. augustam, kurā piedalīsies Daugavpils novadā deklarētie skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Programma tiek īstenota, lai sniegtu skolēniem iespēju iegūt pirmo praktisko pieredzi par darba vidi, paaugstinātu praktiskās darba iemaņas, vairotu izpratni par profesijām un uzņēmējdarbības nozarēm novadā, darba tiesiskajām attiecībām un pienākumiem, tādējādi samazinot jauniešu bezdarba riskus nākotnē.

Kopumā 2018. gadā tika saņemti 30 uzņēmēju pieteikumi 152 skolēnu darba vietu izveidei un 28 pieteikumi no Daugavpils novada pašvaldības iestādēm. Tomēr 2018. gada budžetā līdzekļi ļauj nodrošināt darbu vien aptuveni 111 skolēniem, kas ir par 35 mazāk nekā 2017. gadā,  prioritāri – nodarbinot pie uzņēmēja. Ņemot vērā augsto uzņēmēju atsaucību, tiks meklētas iespējas atrast papildus finansējumu. Darbam pieteikušies 190 skolēni.

Maijā pagastu pārvaldes ar darba devēju noslēgs pakalpojuma līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē.

Lai mudinātu skolēnus izvēlēties strādāt lauksaimniecībā, šogad skolēniem, kas strādās lauksaimniecības uzņēmumā vai zemnieku saimniecībā kā lauksaimniecības palīgstrādnieki, tiks piemērota paaugstināta samaksas likme, piemaksājot papildus 10%. Pārējiem nodarbinātajiem skolēniem tiks piemērota valstī noteiktā minimālā stundas tarifa likme.

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās dotāciju darba devējam skolēna darba algai 2018. gadā valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā, kā arī paaugstināto dotāciju, piemērojot koeficientu 1,1 skolēnu nodarbināšanai lauksaimniecības palīgstrādnieka profesijā. Pašvaldība nodrošinās finansējumu ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā: 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. Darba devēja sociālo nodokli apmaksā pats darba devējs, kā arī nodrošina darba vadītāju.

Daugavpils novads iesaistās arī NVA nodarbinātības programmā. Esošās NVA Daugavpils reģionālās filiāles kvotas ietvaros atbalstīts tika 23 vakances.

Informācijai:
Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada dome
Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants
jazeps.krukovskis@dnd.lv
26121362, 65422284
www.daugavpilsnovads.lv

Līdz 18.jūnijam pieteikšanās tirdzniecībai Līgo pasākumā Višķos