Āra izglītības diena Špoģu vidusskolā

Izglītība

“Izglītības galamērķis nav zināšanas, bet gan darbība” Spensers

3. novembrī pasaulē tiek atzīmēta Āra izglītības diena! Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Šogad arī Špoģu vidusskolas skolēni izlēma piedalīties šajā globālajā kustībā. Aktīvākie šī pasākuma atbalstītāji bija sākumskolas bērni ar saviem skolotājiem. 4. a klases skolēni matemātikas prasmes un zināšanas varēja pilnveidot mērot ar mērlenti; aprēķinot puķudobes perimetru un koka stumbra apkārtmēru; saliekot dažādas ģeometriskās figūras no apkārt atrastajiem dabas materiāliem. Iegūtos datus bērni atspoguļoja diagrammās. Latviešu valodas stundā aktualizējām gadskārtu ierašas. Bērniem vajadzēja sakārtot  tautasdziesmu rindiņas par Mārtiņdienu. Izrādās, ka ir pavisam citas emocijas, kad tautasdziesmas skandē ārā -  apkārt veļas miglas vāli un ar visām maņām jūti vēla rudens tuvošanos. Nodarbības noslēgumā tapa vides objekts – Mārtiņdienas ābele, kuru izrotājām ar tautasdziesmu josliņām par Mārtiņdienu. Arī sporta stunda notika ārā. Emocijas, ar kurām bērni atgriezās no āra nodarbībām bija tikai un vienīgi pozitīvas.

3.a klase devās āra nodarbībās, lai izspēlētu dažādas latviešu gadskārtu rotaļas un veidoja dabas materiālu kolekciju radošajiem darbiem.

2.a klase ar audzinātāju āra nodarbībās izmantoja vizuālās mākslas zināšanu papildināšanai. Bērni meklēja dabiskas tekstūras apkārtējā vidē skolas teritorijā un konstatēja, ka mums visapkārt ieraugāmas dažādas faktūras- gan dabā, gan cilvēku radītajā vidē. Bērni ar interesi meklēja un apkopoja fotografētās tekstūras skaistā kolekcijā, kas vēlāk kalpos kā paraugs skolēnu skicēm. Reizēm tieši āra nodarbības veicina prasmi pamanīt, saskatīt  nebūtisko ir par pamatu jaunrades attīstīšanai. Arī vismazākie sākumskolēni- 1.a klase, piedaloties dizaina un tehnoloģiju mācību stundā, ar audzinātāju dodoties ārā meklēja skolas apkārtnē dažādus dabas materiālus un veidoja rudens mandalas. Bērni pētīja kāda ir daba apkārt skolai un kādi ir pieejamie dabas materiāli. Bērni savā starpā apsprieda, kādi materiāli būtu nepieciešami, veidoja domu karti, atlasīja nepieciešamos materiālus un veidoja krāsainās rudens lapu un dabas materiālu mandalas.

Špoģu vidusskolas sākumskolas skolotājas Natālija Šaršune, Guna Pētersone, Marija Umbraško, Ārija Mihailova

Iedegs sveces poļu karavīru kapos Laucesā