Ar “Latvijas Skolas somu” – pie pagājušā gadsimta dzejniekiem…

Izglītība

Vēsturi, ievērojamas personības var iepazīt, pētīt un izzināt dažādos veidos – lasot grāmatas, runājoties ar aculieciniekiem, var arī apmeklēt muzejus.

Špoģu vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ievaros 2022.gada 30.maijā radās iespēja iepazīt ievērojamu pagājušā gadsimta dzejnieku dzīvesvietas - apmeklējot  Ojāra Vācieša un Jāņa Akurātera muzejus.

Vēstures izzināšanu skolēni uzsāka Ojāra Vācieša muzejā. Muzejs atrodas vairāk nekā 200 gadus senā ēkā, kas celta kā traktieris “Jeruzaleme”. Kopš 1960. gada vienā no nama dzīvokļiem dzīvoja Ojārs Vācietis ar ģimeni. Šai dzīvesvietai īpaša loma Ojāra Vācieša mūžā un radošajā biogrāfijā. Te tapusi viņa dzejas lielākā un nozīmīgāka daļa. 

Mājas apkārtne, dzīvokļa telpas, arī dzejnieka personiskās lietas - melnā berete, rokraksti, daudzās un dažādās kolekcijas, zīmējumi, ļauj labāk izprast un iepazīt dzejnieka radīto pasauli. 20.gs tālrunī, uzgriežot noteiktu numuru, sadzirdēt dzejnieka lasīto dzeju – tas taču ir interesanti! Aplūkot daudzās rokrakstu burtnīcas un mēģināt izlasīt Ojāra Vācieša dzeju...

Pavisam netālu, ielas pretējā pusē, skolēni varēja “ienirt” 20.gadsimta 30.gadu atmosfērā - dzejnieka Jāņa Akuratera ģimenes savrupmājā. Māju savai ģimenei dzejnieks uzbūvēja 1933. gadā pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta. Autentiski iekārtotās telpas, slavenu latviešu mākslinieku darbi pie sienām, dzejnieka rakstāmgalda izcilā kārtība, pat vannas istabas skapīša saturs rada sajūtu, ka esam nonākuši 20. gs. 30. gados, un kuru katru mirkli mājās pārradīsies tās saimnieks.  Arī mūsdienās rakstnieka māja ir viens no Pārdaugavas kultūras centriem, kur, tāpat kā Jāņa Akuratera laikā, pulcējas literāti un mākslinieki, mūziķi un aktieri.

Pašsaprotami, ka, nonākot dzejnieka mājās, ikvienam rodas iespēja radīt dzeju. Un Špoģu vidusskolas skolēni rakstīja - par savām izjūtām, sajūtām un iespaidiem. Mūsu radītās rindas tika pierakstītas. Būtu interesanti kādreiz, pēc vairākiem gadiem tās pārlasīt vēlreiz...

Pateicoties “Latvijas skolas somai” skolēniem bija iespēja iepazīt, labāk izprast sabiedrības un dzejnieku dzīvi 20.gadsimta sākumā un beigās.

Špoģu vidusskolas skolotāja Iveta Grīne, Foto: Daina Akote, Andris Zdanovskis

Projekta “Kopienas ASS” aktivitātes Špoģu vidusskolā