Projekta “Kopienas ASS” aktivitātes Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskola darbojas  projektā “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un  solidaritāte”, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) un finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projektā iesaistīto skolu  seminārā, kurš notika 9.jūnijā, dalījāmies pieredzē, vērtējām organizēto pasākumu lomu pilsoniskās izglītības īstenošanā skolā un  vietējā kopienā, audzināšanas darbā, darbā ar skolēnu pašpārvaldi. 

Projekta saturs un aktivitātes rosināja domāt par solidaritātes principu īstenošanu, sociālo atbildību, pilsonisko līdzdalību sabiedrībai nozīmīgu jautājumu apspriešanā un īstenošanā. Īpaša uzmanība  tika veltīta medijpratībai un viltus ziņu atpazīšanai. Skolā tika organizēta diskusija “Kā atpazīt viltus ziņas?”, vidusskolēni veidoja informatīvus plakātus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem.

Kopīgi ģenerējām idejas pilsoniskās līdzdalības kampaņām, mācījāmies veidot e-afišas, lai tās būtu efektīvas un vērstu uzmanību uz aktuālām problēmām gan skolas vidē, gan vietējā kopienā, gan sabiedrībā kopumā.

 Skolēnos lielu interesi raisīja pieredzes stāsti  par veiksmīgu uzņēmējdarbību. Nodarbībās bija iespēja iepazīties ar sociāli atbildīgu un  sociālu uzņēmu darbību un pieredzi Latvijā, pētīt šādus uzņēmumus savā novadā. Jaunieši veidoja savus nākotnes uzņēmumus un prezentēja savu veikumu. Jaunākā vecuma skolēni pagatavoja dabīgus un veselīgus ķermeņa skrubjus, iepazīstot visu procesu- no idejas līdz gala produkta radīšanai un nonākšanai tirgū.

Akcija “Sniedz roku” notika kā simboliskais atbalsts Ukrainai. Skolēni veidoja kartītes Ukrainas bēgļiem, kuri pašreiz uzturas vietējā kopienā, tapa karodziņi ar vēlējumiem. Īpaši uzrunāja emociju siena, cerību putni, dekori skolā, tādā veidā akcentējot traģiskos notikumus Ukrainā un vēršot skatu uz pozitīvo un atbalstošas vides veidošanu. Plānojot uzņemt ukraiņu bērnus skolā, skolēni iesaistījās  vārdnīcas izveidošanā.

Augustā projekta komandas dalībnieki piedalīsies seminārā-vasaras skolā, kura notiks Latvijas Universitātes atpūtas un konferenču  kompleksā “Ratnieki”.

Špoģu vidusskolas direktora vietniece Antra Dombrovska

Izsludināta uzņemšana neklātienes mācību programma augkopībā