Ar jauniem mērķiem un motivāciju

AKTUĀLI

2.decembrī Daugavpils novada jauniešu delegācija piedalījās jau ikgadējā brīvprātīgo godināšanas pasākumā “Gada brīvprātīgais”.

No Daugavpils novada apbalvojumam tika pieteikti pieci jaunieši – Mārtiņš Pabērzs, Linda Podniece un Mareks Kupšāns no Līksnas pagasta, Igors Lisjonoks no Medumu pagasta un Rūdolfs Lukaševičs no Višķu pagasta. Šie jaunieši bija īpaši aktīvi brīvprātīgā darba veicēji gan savos pagastos, gan visā novada mērogā. Jaunieši piedalās dažādos pasākumos, semināros un projektos kā pasākumu vadītāji, grupu mentori, radošo darbnīcu organizatori, fotogrāfi, dizaineri. Jaunieši arī aktīvi piedalās dažādās apmācībās savu personīgo prasmju un personības attīstīšana. Daugavpils novads arī tika pieteikts apbalvojumam kā pašvaldība, kas aktīvāk īsteno brīvprātīgo darbu.

Kaut arī mūsu jaunieši šogad neieguva īpašo apbalvojumu, viņi ir apņēmības pilni strādāt un attīstīt savu novadu arī turpmāk. Pati svarīgākā mums ir apziņa un lepnums par padarīto darbu. Par māju un siltuma sajūtu, ko Daugavpils novada jaunieši spēj radīt savos pasākumos. Pat “Paldies” vārdiem no cilvēkiem, kas redz mūsu darbu un centību.

Mēs pateicamies visiem tiem, kas ikdienā strādā, lai padarītu Daugavpils novada jaunatnes dzīvi krāsaināku, lietderīgāku un zināšanām pārpildītu. Mēs visi esam Daugavpils novada nākotnes veidotāji, tāpēc attīstīsim sevi un savu novadu kopā!

Informāciju sagatavoja:
Jaunatnes projektu koordinatore
Milāna Loča

Noslēgusies jaunatnes intelektuālo spēļu sezona