Apvienoto komiteju sēde

AKTUĀLI

16. augustā plkst. 12.30 Daugavpils novada domē notiks apvienotā Finanšu komitejas kopīgi ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju un Tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde.

Par grozījumiem maršrutā Nr.6178 “Daugavpils – Lipinišķi” būvdarbu laikā