Apvienotās komitejas sēde

AKTUĀLI

16. novembrī plkst. 10.00 Daugavpils novada domē notiks Finanšu komitejas kopīgi ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komiteju sēde.

Projekta noslēguma konference