Apvienotās komitejas sēde

AKTUĀLI

19. jūlijā plkst. 12.30 notiks apvienotā Finanšu komitejas kopīgi ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, Sociālo un veselības jautājumu un Tautsaimniecības komiteju sēde. Darba kārtība    

Sākusies projekta “Munys pusis ļaudis” īstenošana