Apvienotās Finanšu komitejas sēde

AKTUĀLI

19. aprīlī plkst. 12.30 notiks Finanšu komitejas kopīgi ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komiteju sēde.

 

Jauktais koris "Latgale" koru skatē ieguva I pakāpi