Apstiprināts atbalsts mazaizsargātām personām

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi „Par atbalstu mazaizsargātajām personām”, kas nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldība sniedz materiālo atbalstu pacienta iemaksas apmaksai pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Saistošo noteikumu īstenošanai 2024. gadā būs nepieciešami aptuveni 25 000 eiro.

Atbalsts saistošajos noteikumos minētajām mazaizsargātajām personām tika nodrošināts un plānots arī turpināt nodrošināt, kompensējot pacienta iemaksu līdz četrām gultas dienām stacionārā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  "Daugavpils reģionālā slimnīca" šādām iedzīvotāju grupām:

-        nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir noteikta Latvijas Republikas vecuma pensija un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises un

-        nestrādājošām personām ar invaliditāti, kurām ir noteikta Latvijas Republikas invaliditātes pensija un, kuriem nav veselības apdrošināšanas polises.

Atbalstu sniedz tām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot šo personu ienākumus.

Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai tiek sniegts, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca” un Augšdaugavas novada pašvaldību par pacienta iemaksu.

Pašvaldības atbalsts pozitīvi ietekmē iedzīvotāju veselību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas veselības uzlabošanas jomā.

Zivju resursu aizsardzības uzlabošanai iegādāsies dronu