Apstiprinātas viena klienta izmaksas novada sociālās aprūpes iestādēs

Pagastu un pilsētu ziņas

Līdzšinējie Ministru kabineta noteikumi, kas noteica kārtību, kādā ir veicami savstarpējie norēķini starp pašvaldībām par sociālo aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ir zaudējuši spēku. Šogad pieņemtie jaunie noteikumi savstarpējos norēķinus vairs neparedz.

“Lai nodrošinātu, ka citas pašvaldības un tās iedzīvotāji vēlas kļūt par mūsu sociālo aprūpes iestāžu klientiem, mums ar attiecīgo pašvaldību, uzņemot tās iedzīvotāju, būs jānoslēdz līgums. Šis līgums ir abpusēji brīvprātīgs. Piemēram, Daugavpils novada pašvaldībai nav pienākums bērnu namā uzņemt klientu no Ilūkstes. Ja bērns tomēr tiek uzņemts, bet līgums starp pašvaldībām netiek noslēgts, Ilūkstes pašvaldība šo pakalpojumu var neapmaksāt, jo noteikumi vairs to neparedz,” ar praktisku piemēru skaidroja Finanšu pārvaldes Budžeta daļas vadītājs Jānis Vanags.

Daugavpils novada domes sēdē tika apstiprinātas viena klienta izmaksas novada sociālās aprūpes iestādēs, kas ir piemērojamas 2017.gadā. Višķu sociālās aprūpes centrā tie ir 512,17 eiro mēnesī, Naujenes bērnu namā – 37,47 eiro dienā un Naujenes bērnu nama struktūrvienībā “Mātes un bērnu atbalsta centrs “Avotiņi”” – 255,44 eiro mēnesī.

Līguma slēgšanu ar citām pašvaldībām nodrošinās Daugavpils novada Sociālais dienests pirms pakalpojuma uzsākšanas.

Elza Timšāne

Viena skolēna izmaksas novadā svārstās no 55 līdz 464 eiro