Apstiprināta pašvaldības ceļu attīstības programma 2018 – 2020. gadam

AKTUĀLI

Domes sēdē tika apstiprināta Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma 2018 – 2020. gadam. Šajā programmā ir iekļauti ceļi, kuriem ir jāveic atjaunošana vai pārbūve, neskarot ikdienas uzturēšanu, kā, piemēram, greiderēšanu, sniega tīrīšanu, krūmu ciršanu, caurteku remontu utml. Šo ceļu atjaunošana tiek segta no valsts piešķirtās mērķdotācijas. Atgādinām, ka Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija Daugavpils novadam 2018. gadam ir 1 012 710 eiro.

Vidēja termiņa ceļu attīstības programma tiek apstiprināta katru gadu, aktualizējot pagastu pārvalžu pieprasījumus, kurus pirms apstiprināšanas apkopo un izskata Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda komisija. Komisija pieteiktos ceļus apseko un izvērtē, kurā gadā plānoti veicamie darbi. Par galveno kritēriju ceļa remontēšanai kalpo skolēnu pārvadājumi, satiksmes un uzņēmējdarbības intensitāte.

Ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programmu 2018 – 2020. gadam var iepazīties šeit. 

Deputāti apstiprina ieceri pārcelt Naujenes tautas bibliotēku uz ēku Daugavas ielā 34