Aprūpes centra klienti mācās tradīcijas

Pagastu un pilsētu ziņas

Višķu dienas aprūpes centrā, viens no pasākumu plāniem, ir izzināt un mācīties turpināt tradīciju popularizēšanu. Tā kā ir atlikušas tikai 20 dienas līdz pavasara sākumam, bija laiks pastāstīt par skaisto tradīciju “Meteņi”. Meteņi, tas ir brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. 

Ar lielu interesi un daudziem jautājumiem no Višķu aprūpes dienas centra apmeklētājiem, tika pavadīta diena, kurā dedzina izveidotos tēlus, dažviet no salmiem ir darināti kādi tēli, kuri vispirms noripināti no kalna un tad sadedzināti, — tiek sadedzināta un projām raidīta ziema. Dažreiz šos svētkus sauc par “pankūku dienu”, tika arī baudīti ēdieni svaigā gaisā. Dienas centra darbinieki parūpējās par informācijas nodošanu klientiem gan stāstot, gan darbojoties praktiski un mācot tradīciju praktiskās iemaņas.

“Laižam Metenī” pa Naujenes pagastu!