Apmācības “Pārdomu spārnos” Kalkūnes jauniešu attīstības centrā

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros Kalkūnes jauniešu centrā no 27. līdz 28. janvārim tiks rīkotas apmācības “Pārdomu spārnos” Kalkūnes, Medumu un Sventes jauniešiem. Projekta "Kopā" galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes.

Apmācības “Pārdomu spārnos” ir pēdējā aktivitāte projekta “Kopā’ ietvaros, līdz ar ko viss apmācību process būs cieši saistīts ar refleksiju, pārdomām un kritisko domāšanu. Apmācību laikā ikviens jaunietis spēs apzināties savu mācīšanās procesu projekta laikā, kā arī kopīgi izvērtēt projektu kopumā. Kopā ar jauniešiem apmācību laikā tiks izvērtēta projekta gaita un sasniegtie rezultāti, tiks analizēts projekta mērķis un projekta uzdevumi. Apmācību “Pārdomu spārnos” laikā viss darba process balstīsies uz neformālas izglītības pamatprincipiem un tiks izmantotas dažnedažādas neformālās izglītības izvērtēšanas metodes, pateicoties kurām projekta darba grupai un katram jaunietim, būs iespēja ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī apgūt pašiem priekš sevis padziļinātās refleksijas veidus, lai nākotnē katrs no projekta dalībniekiem spētu izvērtēt sava mācīšanās procesa nozīmīgumu.

Aktivitātes laikā jauniešiem tiks sniegta iespēja arī apgūt jaunas prasmes darbojoties ar digitālajiem rīkiem, kā arī tiks sniegta iespēja izskatīt jaunas projektu iespējas turpmākajam gadam.

Sīkāku informāciju par plānoto aktivitāti vari saņemt rakstot Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālistiem uz e-pastu natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv vai andrejs.rucko@augsdaugavasnovads.lv vai zvanot pa telefonu 284 69 958.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

“Bērnu žūrijas 2022” lasījumi Naujenes pamatskolā