Annas diena Vabolē saplauka ziedos

AKTUĀLI

No 23. līdz 27. jūlijam ābeļdārzā pie Vaboles kultūras nama bija skatāma tradicionālā izstāde „Ziedi Annas dienu gaidot”, kur varēja aplūkot tepat Vaboles pagastā izaudzētos ziedus. Tā bija viena no skaistākajām vasaras  ziedu izstādēm, kas ikvienu priecēja ar tik patīkamo un atpazīstamo ziedu smaržām un krāšņumu. Ikviens tika aicināts piedalīties izstādes veidošanā ar savā dārzā izaudzētajiem ziediem. Šogad atsaucās sešpadsmit dalībnieki, pavisam izstādē varēja aplūkot 42 dažādas ziedu sugas un šķirnes.

Paldies par dalību izstādē Annai Skrindai, Annai Pudānei, Annai Lazdānei, Annijai Ozoliņai, Marutai Rušeniecei, Regīnai Strodei, Valentīnai Skrindai, Birutai Kokinai, Renātei Litiņai, Alvīnai Ģipterei, Ainai Pabērzai, Vijai Pabērzei, Olgai Ignatānei, Inārai Mejerei, Marītei Žukai, Ženijai Boitmanei.

Lai tikpat krāšņi ziedi priecē vaboliešus un ciemiņus arī nākamgad!

Jauniešu piedzīvojumu taka