Anna Jegorova iecelta par Atzinības krusta virsnieku

AKTUĀLI

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2022. gada 17. oktobra lēmumu Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 35 personībām, Viestura ordenis – 24 personībām un Atzinības krusts – 22 personībām, informē Valsts prezidenta kanceleja.

Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri ar savu godprātīgo, nozīmīgo darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam pelnījuši augstāko valsts atzinību.

Valsts apbalvojumus saņem izcilas personības visdažādākajās jomās no visas Latvijas. Tie ir mediķi, kuri drosmīgi un pašaizliedzīgi rūpējās par sabiedrības veselību un drošību Covid-19 pandēmijas apstākļos, izcili kultūras darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemessargi, robežsargi un Valsts drošības dienesta un Valsts policijas amatpersonas, kuras sargā mūsu valsts drošību, tiesu sistēmas pārstāvji, zinātnieki, skolotāji, uzņēmēji, veterinārārsti, lauksaimnieki, pašvaldību darbinieki, vēsturiskās atmiņas un kultūras mantojuma kopēji un sabiedriskie darbinieki.

Ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – apbalvoti pilsonisko iniciatīvu organizatori, ārsti, diplomāti, ārlietu dienesta un plašsaziņas līdzekļu darbinieki, cilvēki, kuri, augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot savus pienākumus, parādot nozīmīgu pilsonisko drosmi un personisko klātbūtni, snieguši palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, dokumentējuši un atspoguļojuši Ukrainas tautas cīņu par neatkarību un brīvību.

Ordeņu kapituls 17. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu.

Anna Jegorova jau vairāk kā 25 gadus veic sociālo darbu novadā, kopš 2012. gada 1. maija ir novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja, tāpat ir Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāles pasniedzēja, biedrības ”Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” valdes priekšsēdētāja un biedrības “Sieviešu klubs “Astras”” valdes locekle, Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas priekšsēdētāja. Kopš 2013. gada Anna ir arī Latvijas Pašvaldību Savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas locekle un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes locekle.

2019. gadā konkursā „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2019” Anna Jegorova ieguva balvu nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2019”.

Augšdaugavas novadā, atbalstot Annas iniciatīvu, ir izveidota pirmā pašvaldības mobilā brigāde, kas sniedz palīdzību vientuļiem lauku iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības apkopt sevi, savu vidi un mājokli.

Tāpat Anna ir sniegusi ieguldījumu jaunu iniciatīvu attīstībā pašvaldības sociālo pabalstu sistēmas uzlabošanai, palielinot pabalstu klāsta daudzveidību, veidojot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu mazaizsargātajām klientu grupām.

Anna Jegorova koordinēja vakcinācijas pret Covid-19 procesu novadā, īstenojot mobilo vakcināciju sadarbībā ar NBS, lai šo pakalpojumu varētu saņemt ikviens novada iedzīvotājs.

Tāpat novada Sociālais dienests Annas Jegorovas vadībā sniedz maksimālu atbalstu Ukrainas bēgļiem, nodrošinot šiem cilvēkiem pagaidu dzīvesvietu un nepieciešamo palīdzību. 

Pateicoties Annas Jegorovas vadīto biedrību realizētajiem projektiem, Kalupes pagastā izveidots hokeja laukums ar tribīnēm un sportistu ģērbtuvēm, izvietoti āra trenažieri, jau 13 gadus darbojas bērnu un jauniešu dienas centrs, paši jaunieši mācās rakstīt projektus, organizētas apmācības arī sociālajiem aprūpētājiem, uzlaboti vecu un vientuļu cilvēku dzīves apstākļi, organizētas ekskursijas, radošas nodarbības bērniem un vecākiem, apkopots un izdots atmiņu krājums ar vēstures liecībām „Kalupes „sibīriešu„ stāsti” u.c.

Annas Jegorovas darba pamatā ir profesionalitāte, koleģialitāte, demokrātiska pieeja, atbildība, patiesums, cieņa un kompetence. Savā darbā viņa ir objektīva, taisnīga, piemīt elastīgums pielāgoties dažādām situācijām, komunikācijas spējas, iedvesmojot tos, kuriem ticība sāk pietrūkt, un fascinējošs talants ieviest miermīlīgu noskaņu situācijās, no kurām šķietami nav izejas. Anna ar entuziasmu spēj veicināt līdzcilvēku motivāciju risināt savas problēmas un tiekties uz izaugsmes iespējām. Kā vadītāja viņa prot  radīt pozitīvu darba vidi sociālā dienesta darbiniekiem, par ko liecina gadiem saliedētais kolektīvs.

Apbalvojums tika pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienā 18. novembrī Rīgas pilī.

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Jauniešu drāma “Neona pavasaris” Kultūras centrā “Vārpa”