Ambeļos tapis Mednieku namiņš un trofeju telpa

AKTUĀLI

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” realizējusi projektu “Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000007) ar vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Mednieku namiņš atrodas vēsturiskajā Ambeļu muižas saimniecības ēkā, kas vēl 90-tajos gados tika izmantota skolas vajadzībām. Agrāk tajā atradušies skolas darbmācības kabineti, bet pēc skolas slēgšanas, ēka netika izmantota.

Jaunizveidotais mednieku namiņš turpmāk kalpos par vietu, kur pulcēties medniekiem un to kolektīviem, nodot un pārņemt labās prakses piemērus, izglītoties, kā arī nodrošināt vietējai sabiedrībai, īpaši jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētājs Egils Rūtiņš, namiņā atradīsies semināru un apmācību telpa, trofeju zāle un virtuve. “Te būs iespēja pirms medībām sapulcēties, lai nolasītu instruktāžu, savukārt pēc medībām atpūsties un pagatavot medījumu. Ēkai vēl ir otrs spārns, kurš netika atjaunots, bet to plānots nākotnē pielāgot saimnieciskām vajadzībām kā šķūnīti. Neatjaunotā ēkas daļa arī prasa finansiālus ieguldījumus, tomēr šobrīd vienīgā iespēja ir izmantot biedrības līdzekļus,” paskaidroja E. Rūtiņš.

Sienas ir nosiltinātas ar vagondēļiem, nomainīti logi, ierīkota elektriskā apkure, izveidota betona grīda, nostiprināti pamati, atjaunots jumts un ierīkota jauna elektroinstalācija. Telpu vienkāršotā atjaunošana tika veikta 91.6 m2 platībā un atjaunots ēkas jumts 450 m2platībā. Būvdarbus veica vietējais būvuzņēmējs SIA “VAN PRO”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “NEOFORM”. Biedrība atzinīgi novērtē abu komersantu kvalitatīvo darbu un atbildīgo pieeju projekta realizēšanā. Projekta gaitā ieguldīti EUR 32 407,62 eiro.

Pieņemot ekspluatācijā atjaunoto būvi, Daugavpils novada Būvvaldes vadītāja un novada galvenā arhitekte Nansija Tamane akcentēja, ka ir gandarījums, ka novadā tagad būs par vienu pamestu būvi mazāk. “Ir prieks par estētisko noformējumu, kādu ir ieguvusi šī ēka. Šī ēka ir vēsturiska un tai ir skaisti akmens mūri, kas veido krāšņāku mūsu vidi un ainavu, kā arī ir tuva mūsu mentalitātei. Ir gandarījums par jebkuru būvi, kura ir sakārtota un piedzīvojusi renesansi, otro elpu. Tas ir ļoti nozīmīgi arī novada attīstībai,” akcentē N. Tamane. Novada galvenā arhitekte uzskata, ka Ambeļi ir viens no skaistākajiem ne tikai novada, bet arī visas Latvijas nostūrīšiem, kurš var lepoties ar izteiksmīgu reljefu un dabu, tāpēc jācer, ka Mednieku namiņš būs arī pagasta viesu iecienīts objekts. “Ar aktīvu iedzīvotāju iniciatīvu, sakārtojot mūsu apkārtējo vidi, tas stimulē arī citus iedzīvotājus, lai Latvija uzzeltu arī nākamajiem simts gadiem,” tā N.Tamane.

Biedrība “Mednieku kolektīvs Ambeļi” pateicas vietējiem iedzīvotājiem, īpaši Ambeļu bibliotēkas vadītājai Zojai Rubenei, kura ar savām radošajām idejām piešķīra projektam patīkamu estētisko noformējumu,  kā arī mednieku kolektīva biedriem ar ģimenēm, kuri brīvajā laikā piedalījās apkārtnes sakārtošanas darbos. Jāatzīmē, ka Mednieku kolektīvā “Ambeļi” šobrīd ir 30 biedri, to vidū ir gan mednieki, gan dzinēji.

Tāpat biedrība pateicas Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai “Kaimiņi” un Daugavpils novada domei par sniegto finansiālo atbalstu projekta ieviešanas gaitā.

FOTOGALERIJA

Piešķirts finansējums no Lauku attīstības LEADER programmas vairāku nozīmīgu projektu realizācijai