“AMATNIEKU PILSĒTIŅA” JUZEFOVAS PARKĀ

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju - rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju "Braslavas rajona muzeju apvienība" (Baltkrievija) 2019. gada 18. jūnijā ir uzsākusi projekta  ENI - LLB - 1 - 216 "Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" (akronīms "Seno amatu jaunā dzīve") realizāciju. Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība.

Pirmais pasākums projekta ietvaros -"Amatnieku pilsētiņa" - notiks šī gada 24. augustā Juzefovas parkā (Daugavpils novads, Naujenes pagasts) Daugavpils novada dienu laikā. Svētku apmeklētājus no plkst. 14:00 - 19:00  amatnieku teltī gaidīs 3 meistari no Latvijas un Baltkrievijas, lai ar bezmaksas meistarklašu starpniecību nodotu savas amata prasmes nākamajām paaudzēm. Ikvienam būs iespēja apgūt apaļo lupatu tepiķīšu tamborēšanu (Naujenes Novadpētniecības muzejs), tradicionālo salmu rotaļļietu izgatavošanu (Braslavas Tradicionālās kultūras muzejs, Braslava) un jostiņu aušanu (Poozerijas tradicionālās aušanas muzejs, Polocka).  Aktivitāte "Amatnieku pilsētiņa" 30.-31. augustā  startēs arī Polockā, kur tiks organizētas klūgu pīšanas, izšūšanas un kokgrebšanas meistarklases. Pārējās meistarklases ir paredzētas nākamgad Braslavas pilsētas svētku laikā un Muzeju nakts akcijas laikā Naujenes muzejā. Kopumā Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem tiks piedāvātas 10 bezmaksas meistarklases.

Aicinām iesaistīties jauniešu projektā “DNJ Startup”