Aicinām iesaistīties jauniešu projektā “DNJ Startup”

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes ir uzsākusi projekta “DNJ Startup” realizēšanu, kas tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības līmeņa celšanu, izstrādājot rīcības plānu jauniešu līdzdalības veicināšanai.

Pēdējos gados jauniešu interese attiecībā uz uzņēmējdarbības jautājumiem ir manāmi augusi. Paši jaunieši atzīst ka viņiem trūkst zināšanu un informācijas tieši šajā jomā. Tomēr ir mazinājusies uzņēmumu aktivitāte jauniešu vasaras nodarbinātības programmā, kas liedz jauniešiem iespēju strādāt Daugavpils novadā vasaras periodā. Šī projekta ietvaros tiek plānots definēt galvenās problēmas, rast risinājumus un izstrādāt rīcības plānu, kas ļaus veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jauniešu nodarbinātību Daugavpils novadā.

Pirmajā projekta īstenošanas posmā tiek veidota darba grupa, kuras uzdevums ir tieši darbs pie rīcības plāna izstrādes. Tādējādi tiek aicināti aktīvie jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti, pagastu darbinieki, uzņēmēji un visi interesenti, kuri ir ieinteresēti gan jauniešu nodarbinātības līmeņa celšanā, gan arī Daugavpils novada un visu 19 pagastu labklājības līmeņa celšanā.

Pirmā darba grupas tikšanās notiks jau septembrī. Savu pieteikumu dalībai darba grupā ir iespējams sūtīt uz milana.loca@daugavpilsnovads.lv līdz 30.augustam, norādot vārdu, uzvārdu, nodarbošanās veidu un kontaktinformāciju.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

Līksnas muižas parkā pasākums skolēniem