Aizvadīta pēdējā LPR Attīstības Padomes esošā sasaukuma sēde

AKTUĀLI

Piektdien, 2021. gada 23. jūlijā, Augšdaugavas novada Červonkas muižā notika esošā, paplašinātā sasaukuma pēdējā klātienes Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēde, kuru vadīja Padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru līdz šim veidoja 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti – pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā, Latgalē pašvaldību skaits samazinājās no 21 uz 9. Latvijā kopumā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā ir 43.  To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Ņemot vērā, ka jaunās pašvaldību domes darbu uzsākušas jūlijā, tās vēl nav deleģējušas savus jaunievēlētos pārstāvjus darbam LPRAP, tādēļ darbu līdz 9. augustam, kad kopā pulcēsies jaunais Padomes sastāvs, pilda līdzšinējais sasaukums.

Klātesot LPRAM locekļiem Gunāram Upeniekam,  Sergejam Maksimovam, Jānim LāčplēsimAleksandram BartaševičamJurim Butēvicam, Sarmītei TaboreiAivaram TrūlimArvīdam KucinamStefanam Rāznam, Inārai Silickai, Andrim Vaivodam, Edgaram Mekšam, Pēterim Rožinskim un Sandrai Kapteinei, darba kārtībā tika izskatīti vairāki jautājumi, no kuriem nozīmīgākie bija veltīti dokumentācijas pilnveidošanai: Latgales plānošanas reģiona nolikuma apstiprināšanai un  Latgales speciālās ekonomiskās zonas nolikuma grozījumiem.

Sēdes noslēgumā Latgales plānošanas reģiona administrācija visiem LPRAP locekļiem pasniedza pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona izaugsmes veicināšanā un godprātīgu darbu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.

Informāciju apkopoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Vabolē skanēja un ziedēja Annas diena