Aizgavēņa lustes Naujenes pamatskolā

Izglītība

Kad īsās ziemas dienas stiepjas garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi un saulīte silda arvien siltāk un patīkamāk, svin Aizgavēni jeb Meteņus. Meteņi ir pēdējie ziemas laika svētki. Ar šiem svētkiem sākas jauns Saules gads. Aizgavēni svin pusceļā starp ziemas un pavasara saulgriežiem – starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.

No ziemas atvadījāmies un pavasari iezvanījām arī mēs – Naujenes pamatskolas saime. 21. februārī Naujenes pamatskolā bija Aizgavēņa dieniņa.  Tā kā no ziemas jāatvadās ar troksni, tad tas tika darīts skaļi un jautri.

Bungojot un klabinot, rotaļājoties, trokšņojot un dziedot, centāmies putniem parādīt ceļu uz mājām un modinājām lāci. Sējām kokos diegus, tā cenšoties atmodināt kokus un uzrunājot sauli ātrāk atnest vairāk siltuma.  Izbradājām visas kupenas, biedējot prom kurmi, lai tas šajā gadā nesabojā skolas zālienus.

Aizgavēnī ir iespēja atbrīvoties no visa sliktā. Pirms pasākuma skolēniem uz papīra lapiņām bija jāuzraksta visi sliktie aizvadītā gada darbiņi. Visu slikto likām maisiņā, sējām pie bluķa un vilkām to apkārt skolai, un pasākuma beigās viss sliktais tika sadedzināts. Svētku noslēgumā skolas pavārītes visus cienāja ar gardu biezputru.

Meteņus uzskata arī par bērnu svētkiem, tādēļ tautās saka, ka pati Laima vai Metenis šajā dienā metot dāvanas mazajiem rokās. Ja bērni priecīgi šajā dienā, tad izdošoties arī viss gads līdz nākamajiem Meteņiem! Mums bija prieka pilnas kabatas, sejās patiesas emocijas, sārtie vaigi, spožas acis un patīkams gurdenums.

Atliek vien visiem novēlēt – lai saulīte ātrāk sāk savu ceļu uz pavasara pusi!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Priekšmetu pasākums “Ceļojums pa Baltijas valstīm”