Priekšmetu pasākums “Ceļojums pa Baltijas valstīm”

Izglītība

Februārī Lāču pamatskolā aizritēja starpdisciplināra priekšmetu diena. Pasākumā “Ceļojums pa Baltijas valstīm” piedalījās 4 komandas no 6.-9.kl. Skolēniem bija iespēja saplānot savu ceļojumu un arī paradīt savas zināšanas un prasmes gan ģeogrāfija (sk. N. Laitāne), gan matemātikā (sk. T. Lamņova), gan arī sociālajās zinībās (sk. A. Kondrašenkova). Grupās, skolēni cītīgi strādāja, aprēķinot degvielas un pusdienu izmaksas, darbojas ar karti plānojot brauciena ceļu. Arī bija uzdevumi, kur skolēni varēja izveidot sev atgādni par ceļojuma etiķeti, lai izvairītos no konflikta situācijām, saglabātu vēsu pratu un veiksmīgu ceļojumu.

Paldies mūsu skolēniem un skolotājiem par pasākuma organizēšanu un pozitīvām emocijām!

Lāču pamatskolas matemātikas skolotāja Tatjana Lamņova

Marta pasākumi Augšdaugavas novada iedzīvotājiem un viesiem