Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā par prioritārajām profesijām Stipendiju fondam 2019. gadā

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome 2019. gada budžetā ir ieplānojusi līdzekļus Jauno speciālistu piesaistes programmai, t.s. Daugavpils novada stipendiju fondam. Aicinām uzņēmējus piedalīties aptaujā prioritāro profesiju noteikšanai 2019. gadā. Stipendiju fonds tika izveidots 2016. gadā, lai risinātu kvalificēta darbaspēka trūkumu Daugavpils novada uzņēmumiem un pašvaldību iestādēm, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes uzlabošanos Daugavpils novadā, mudinātu jauniešus atgriezties novadā un sniegtu atbalstu centīgiem jauniešiem, jo sevišķi jauniešiem ar labām un teicamām sekmēm mācībās, kuriem ģimenes materiālo apstākļu dēļ ir ierobežotas iespējas izglītības ieguvei. Ja Jums steidzami ir nepieciešams kvalificēts speciālists 2019. gadā vai tuvāko 2 līdz 5 gadu laikā to plānojat piesaistīt, aicinām Jūs piedalīties aptaujā, aizpildot zemāk pievienoto anketu. Tas sniegs mums informāciju par novadā trūkstošajiem speciālistiem un prioritārajām profesijām, kuru apguvei piešķirt atbalstu.

ANKETA

Aizpildītu anketu līdz 2018. gada 18. janvārim nogādājiet fiziski - Daugavpils novada domē vai tuvākajā pagasta pārvaldē, vai sūtiet elektroniski uz e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv. Tālrunis papildus informācijai: 65422284

Novada mūzikas skolu audzēkņi piedalījās konkursā - skatē Baltkrievijā