Novada mūzikas skolu audzēkņi piedalījās konkursā – skatē Baltkrievijā

AKTUĀLI

3. janvārī Braslavas bērnu mākslas skolā (Baltkrievija) notika  IV Starptautiskais bērnu mākslas konkurss-skate "Pie saules 2019" („K solncu”). Konkursā savas muzicēšanas prasmes demonstrēja jaunie mūziķi no Baltkrievijas un Latvijas mūzikas skolām dažādās kategorijās: solo uzstāšanās (vokāls, instrumenta spēle), ansambļu grupās (vokālais un instrumentālais ansamblis). Jāatzīmē, ka Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs piedalījās konkursa-skates žūrijas priekšsēdētāja darbā.

Naujenes MMS 5. saksofona spēles klases audzēknis Ričards Kokins ieguva Diplomu par I vietu, bet 3. saksofona spēles klases audzēkne Nellija Zubova veiksmīgi uzstājās. Audzēkņus sagatavoja skolotājs Jurijs Murņikovs un koncertmeistre Margarita Livanoviča.

Savukārt Špoģu Mūzikas un mākslas skolas solists Rolands Kļavinskis (pedagoģe Vija Petrova) un Akordeonistu kvartets (pedagoģe Svetlana Vasiļjeva) saņēma konkursa dalībnieka Diplomus, bet akordeona spēles 6.klases audzēknim Ivo Bikuļčam (pedagoģe Svetlana Vasiļjeva) tika piešķirts III vietas Diploms un piemiņas balva.

Radošu cilvēku tikšanās Maļinovā