Aicinām apmeklēt psiholoģes seminārus

AKTUĀLI

Novembrī un decembrī notiks psiholoģes Anitas Rošānes vadīti interaktīvi klātienes semināri “Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labjūtību un motivāciju.”

Tikšanās laikā sarunas tiks virzītas uz izpratnes radīšanu par profesionālajiem izdegšanas riskiem un ietekmējošiem faktoriem, kā arī uz to, kā tos atpazīt sevī un citos, skarot arī labbūtības un pašmotivācijas tēmu, kas  COVID-19 veselības un energokrīzes, ģeopolitiskās situācijas apstākļos no indivīda prasa īpašu resursu ieguldījumu.

Galvenās tēmas:

  1. Profesionālā izdegšana – vides, sociālie, fiziskie, individuālie u.c. faktori.  Kas izraisa un kādas profesijas tas skar visvairāk. Kā tos atpazīt sevī un citos?
  2. Organisma nolietošanās un kādi ir mani individuālie stresori, kas var izraisīt izdegšanu.
  3. Individuālais bioloģiskais ritms, rezistence un izdegšana – izzināšana, saistība.
  4. Labjūtība: psihoemocionālā, sociālā, fiziskā, profesionālā/finanšu. Vides un iekšējie aspekti, kas ietekmē labjūtību un motivāciju.
  5. Psihorelaksācijas tehnikas
  6. Līdzsvara aplis un mani personiskie resursi.

Pasākumu norises laiki:

15.11. plkst.12.00 Rīgas iela 2, Daugavpils;

24.11. plkst.10.00 Augšdaugavas novada kultūras centrs Vārpa, Dobeles iela 30, Daugavpils;

02.12. plkst.12.00 Lielbornes muiža, Lielborne, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads;

08.12. plkst.14.00 Naujenes kultūras centrs, Lociki, Muzeja iela 6, Lociki, Augšdaugavas novads;

16.12. plkst.11.00 atpūtas bāze Vīrogna, Višķu pag., Augšdaugavas novads;

22.12. plkst.13.00 Rīgas iela 2, Daugavpils.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Ja Jums ir interese un vēlme piedalīties pasākumā, lūdzam aizpildīt pieteikumu te: http://webanketa.com/forms/6cvk6d9m6rqk4c1qcgv68c9p/

 līdz 17.11.2022.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros.

www.anitarosane.lv

Goda dienā sumināja labākos izglītojamos