Aicinājums fotogrāfiem iesaistīties valsts simtgades akcijā Daugavpils novadā

AKTUĀLI

2018. gada 11. augustā Daugavpils novada 19 pagastos Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “100 dienas Latvijai” ietvaros tiks organizēta akcija “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei” ar mērķi rosināt sabiedrības interesi par Latvijas valsts simtgadi un veicināt Daugavpils novada iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas valstij.

11. augusts ir Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena un datums, no kura līdz Latvijas valsts simtgadei (18. novembrim) paliek 100 dienas. 11. augustā katrā no 19 Daugavpils novada pagastiem tiks rīkota akcija “100 dienas līdz Latvijas valsts simtgadei”.  Akcijas laikā plānots izveidot pagasta iedzīvotāju kopīgu fotogrāfiju, kas vēlāk kopā ar pārējo Daugavpils novada pagastu fotogrāfijām veidos izstādi. Fotoizstāde tiks atklāta Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”  Patriotu nedēļas laikā.

Organizējot akciju, katra pagasta pārvaldes darbinieki,  sadarbībā ar fotogrāfu, izvēlēsies fotografēšanās vietu pagasta teritorijā un tehniskos risinājumus kvalitatīvai fotogrāfijai ar lielu cilvēku skaitu. Aktivitātes iespējams paplašināt, veidojot arī citas fotogrāfijas, braucot pie cilvēkiem uz mājām un tml.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina fotogrāfus pieteikt savu kandidatūru 11. augusta akcijai.

Lūdzam sniegt informāciju par sevi:

Vārds, uzvārds
Fotostudija vai cita apvienība, ko pretendents pārstāv
Kontaktinformācija ( tālr., e.pasts)
Pagasts (-i), kur vēlaties fotografēt
Nepieciešamo resursu apraksts

Izvēloties fotogrāfus, tiks ņemta vērā  pieredze fotomākslas nozarē.

Pieteikumi tiks līdz šī gada 15. novembrim  gaidīti uz e.pastu: kultura@dnkp.lv

Vairāk informācijas:

Ināra Mukāne – Daugavpils novada Kultūras pārvalde, tālr. 29191840

Anita Lipska – Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, tālr. 26362572

 

Informatīvais pasākums „Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīvas”