Aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem, kas vēlas palīdzēt bērniem filiālē “Kalkūni”

AKTUĀLI

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” piedāvājums brīvprātīgā darba veicējiem:

Filiāle ”Kalkūni” – 3-4 darbinieki, 3 stundas dienā. Aktivitātes - klientu pastaigu organizēšana un citas dažādas aktivitātes, kas sniedz atbalstu bērnam, uzdevumu precizējot filiālē, atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lejupielādēt pieteikuma formu www.vsaclatgale.gov.lv vai šeit - Pieteikuma veidlapa. Aizpildīt un nogādāt pieteikumu Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam) vai nosūtiet brīvprātīgo koordinatoram: VSAC “Latgale” brīvprātīgā darba veicēju koordinators ir Linda Biķerniece, kontakti:  65175244; e-pasts:  latgale@vsaclatgale.gov.lv

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC ar Jums noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC?

  1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
  2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
  3. kopīgus pasākumus,
  4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).

Foto - lpr.gov.lv

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2018