Aicina veidot Demokrātiskās deputātu domnīcas dobi Naujenē

AKTUĀLI

4-D

DEMOKRĀTISKĀ – aicināsim piedalīties pasākumā ikvienu interesentu

DEPUTĀTU - uzrunāsim dažādu pašvaldību un Saeimas deputātus

DOMNĪCAS – organizēsim diskusiju par tēmu “Kur mīt demokrātija?” un galda spēļu turnīru

DOBE – Darbosimies īstā dobē, tāpēc vēlams paņemt līdzi darba cimdus

No 2023. gada 30. janvāra Latvijā Darbojas Demokrātijas Akadēmija. Tās mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrību un tās ilgtspēju, uzlabojot sabiedrības prasmes un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, stiprinot vietējo līderu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un publiskās pārvaldes kapacitāti, pilsoniskas sabiedrības aktivitātēs iesaistot jaunus dalībniekus un stiprinot viņu kompetences, uzlabojot kvalitatīvas analītiskās informācijas un mācību materiālu pieejamību, kā arī sekmējot sadarbību un uzticību starp dažādiem sektoriem un arī NVO un pilsoniskās sabiedrības vidū.

Iedvesmojoties no mācībām, vēlamies stiprināt un aktualizēt demokrātijas izpratni Augšdaugavas novadā, tāpēc:

aicinām uz Naujenes Kultūras centru (Muzeja ielā 6, Locikos, Naujenes pagastā), kur 8. maijā plkst.15.00 notiks 4-D pasākums:

“Demokrātiskā deputātu domnīcas dobe”

ap 15.00 – demokrātiskās dobes stādīšana

Sēklas, ko iesēt, būs. Galvenais paņemt līdzi cimdus.

ap 15.45 – deputātu domnīca – diskusija “Kur mīt demokrātija?”

ap 17.00 – galda spēļu turnīrs

Pasākumu organizē četras Demokrātijas Akadēmijas studentes no Augšdaugavas novada: Inese Zuģicka, Olga Kuzmina, Inta Uškāne un Milāna Loča sadarbībā ar Augšdaugavas novadu, Naujenes pagasta pārvaldi, biedrību “RAXTU SĒTA”, EUROP DIRECT Dienvidlatgales centru.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Demokrātijas akadēmijas veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne nevalstisko organizāciju Latvijā. To īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru.

Augšdaugavas novadā viesojās delegācija no Rēzeknes