Aicina pieteikties gidu kursiem

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada dome aicina pieteikties Augšdaugavas novada tūristu gidu kursiem. Kursi notiks Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam,  projekta Nr. LLI-501 “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā” ietvaros. Tiek aicināti pieteikties novada patrioti ar svešvalodu zināšanām.
Kursu mērķis ir sniegt gidiem jaunas profesionālās zināšanas un prasmes, iepazīstināt ar pilsētas un novada vēstures galvenajiem posmiem, Latgales tūrisma nozares resursiem, dot ieskatu Latvijas tūrisma likumdošanā, iepazīstināt ar ekskursiju veidiem un vadīšanas metodiku. Kursu dalībnieki apgūs publiskās runas mākslu, komercdarbības pamatus, saskarsmes psiholoģijas paņēmienus, iepazīsies ar Latgales tradīcijām, uzzinās par ievērojamām personībām Latgales un Daugavpils pilsētas vēsturē u.c. Kursu noslēgumā dalībnieki iegūs apliecību un iespēju gūt papildienākumus, strādājot individuāli vai sadarbojoties ar Augšdaugavas novada pašvaldības iestādi TAKA.

Ja esi komunikabls, enerģisks, atraktīvs un mērķtiecīgs cilvēks, sūti savu pieteikumu un CV uz turisms@augsdaugavasnovads.lv. Pieteikumu var sūtīt līdz 2022. gada 11. martam.

Kursi notiks gan attālināti, gan klātienē. Nodarbības norisināsies vakaros, 2 dienas nedēļā. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc priekšroku dosim kandidātiem ar svešvalodu zināšanām – lietuviešu, poļu, igauņu, vācu, zviedru un arī latgaliešu.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.Arī vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs guvums no tūrisma plūsmas pieauguma. Tiks organizētas apmācības gidiem, kas vietējiem iedzīvotājiem sniegs jaunas darba iespējas. Uzņēmēji, kuri piedāvā savus pakalpojumus apmeklētājiem varēs bezmaksas izvietot savu informāciju projekta mājaslapā un izdales materiālos.

Kopējais projekta finansējums ir 731 449,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 621 732,07 EUR; Augšdaugavas novada domes finansējums  385 179,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 327 402,57 EUR.

Projekta ilgums 2 gadi (25.01.2021. – 24.01.2023.).

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu   

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Silenes pamatskola kļūs par Laucesas pamatskolas filiāli