Aicina piedalīties zīmējumu konkursā!

Kultūra

Maļinovas pagasta SN organizē bērnu zīmējumu konkursu „Mīļo māmiņ, sveicam mēs!”, veltītu Mātes dienai.

Līdz 7. maijam sūtiet darbus uz e-pastu kultura@malinova.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu un vecumu.

Zīmējuma formāts un tehnika pēc brīvas izvēles.

Uzvarētājs tiks izvēlēti četrās vecuma grupās: līdz 5 gadiem; 6-10 gadi; 11-14 gadi un 15-18 gadi.

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts