25 vietās uzstādīs šķiroto atkritumu savākšanas konteinerus

AKTUĀLI

Atkritumu apsaimniekotājs SIA AADSO apņēmās pilnveidot šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izvietojot Augšdaugavas novada 25 vietās konteinerus stikla atkritumu, jauktā iepakojuma un tekstila atkritumu savākšanai, noslēdzot sadarbības līgumu ar SIA Eco Baltia Vide.  

Konteineri tiks izvietoti līdz maija beigām. Visi publiski pieejamie atkritumu šķirošanas punkti norādīti interneta vietnē: skiroviegli.lv.

ŠĶIROTOS ATKRITUMUS IZVEDĪS BEZ MAKSAS, TAČU IEDZĪVOTĀJIEM JANODROŠINA PAREIZA ATKRITUMU ŠĶIROŠANA.

PRETĒJĀ GADĪJUMĀ KONTEINERUS IZVEDĪS PAR MAKSU, KĀ SADZĪVES ATKRITUMUS.

Augšdaugavas novada saistošie noteikumi nosaka, ka ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas tanī skaitā paredz, ka atkritumi ir jāsķiro un jāpiegādā tiem paredzētajās vietās konteineros. Ikvienai mājsaimniecībai vai juridiskai personai jāslēdz līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Dabas resursu nodaļas vadītāja Guna Novika: “Atkritumu apsaimniekošanas jautājums ir svarīgs katram no mums, tādēļ jamaina savi ikdienas ieradumi. Tas ir nepieciešams, lai mazinātu arvien pieaugošo ietekmi uz vidi. Jārūpējas, lai ikdienā mēs radītu mazāk atkritumu, un pēc iespējas vairāk pārstrādātu atkārtotai izmantošanai, tādējādi samazinot atkritumu daudzumu Demenes pagasta poligonā “Cinīši””. Pēc G. Novikas vārdiem, līdz 2035. gadam ir jāpanāk, ka minētajā poligonā nonāktu tikai 10% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma.   

Tekstilmateriālu konteineros:

 • Drīkstēs mest tīru apģērbu, tīrus apavus, segas, tekstilizstrādājumus u.c. lietas, kuras var lietot atkārtoti vai ziedot labdarībai.
 • Nedrīkstēs mest netīru, mitru, pelējošo tekstilu vai apģērbu, saplēstu apģērbu vai tā atgriezumus, bērnu rotaļlietas.

Vecās segas lieti noderēs dzīvnieku patversmēs.

!Nodotajam tekstilam jābūt ievietotam stingri aizsietā maisā.

Jauktā iepakojuma konteineros:

 • Drīkst mest kartonu, papīru, makulatūru, PET dzērienu pudeles, iepakojuma plēvi, metāla iepakojumu.
 • Nedrīkst mest vienreizlietojamos traukus, krējuma, jogurta, margarīna traukus, rotaļlietas, putuplastu, foliju, citus plastmasas priekšmetus, automašīnu plastmasas detaļas, medicīnas preces, izlietoto tualetes papīru un roku dvieļus, čipsu pakas, plastmasas lentas, slapju un netīru iepakojumu.

Stikla atkritumu konteineros:

 • Drīkst mest stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, mēbeļu stiklu vai fotorāmīšu stiklu.
 • Nedrīkst mest spoguļus, stikla vai porcelāna traukus, māla keramikas pudeles, netīru stikla iepakojumu ar pārtikas paliekām, logu un automašīnas stiklu, spuldzes, smaržu flakonus.

Konteineru atrašanās vietas

 • Brīvības iela 3, Ilūkste
 • Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts
 • „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts
 • „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts
 • Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts
 • Tirgus laukums 21, Subate
 • Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts
 • Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts
 • Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts
 • Daugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts
 • Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pagasts
 • Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts
 • Ezeru iela 4, Kalupe, Kalupes pagasts
 • Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts
 • Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts
 • “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts
 • Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts
 • Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts (jauktā iepakojuma koneineris); Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts (stikla iepakojuma un tekstila atkritumu konteineri)
 • Briģenes iela 2 (no Demenes estrādes puses), Demene, Demenes pagasts
 • Vecsalienas muižas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts
 • Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts
 • Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts
 • Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts
 • Vecpils iela 8, Naujene, Naujenes pagasts
 • Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts
Pēdējā zvana svētki Naujenes pamatskolā